Forside      Koralrev & koraller      Dyreliv      Dykkersteder      Artikler & oplevelser      Videoer      Billeder      Nyheder      Dykkerbegreber      Om koralrev.dk                      facebook   

Beskyttelse af koralrev

Koralrevene er mere end uvurdelige for lokalbefolkning over hele kloden. De fungerer som fiskegrunde, er kilde til vigtige naturressourcer og derudover tiltrækker de turister.
 
I de seneste årtier er de dog kommet under et stort pres på grund af menneskelige aktiviteter. Som følge begynder mange koralrev at vise tegn på slid, blegning og ødelæggelse.
 
Hvem vil ikke gerne bevare sådanne koralhaver?Koraller vokser meget langsomt og hvis de ødelægges eller fjernes, så kan det tage mange år før, de kommer sig eller bliver erstattet af nye. Naturlige hændelser som flodbølger kan skabe ødelæggelser på koralrev, men visse menneskelige aktiviteter er ligeså destruktive, hvor især dynamitfiskeri, indsamling af koraller og den globale opvarmning er de vigtigste årsager.
 
En anden alvorlig fare for miljøet er overfiskning, hvilket allerede har ført en til en meget stor nedgang i antallet af visse fiskearter i nogle områder. Overfiskning kan også resultere i skader på revene, da det ændre ved balancen i det lokale økosystem. Hvis der fx pludselig mangler planteædende fisk, så vil man typisk se en stor vækst i alger, der igen vil forårsage at korallerne på revet kan blive overgroet og derved lide skade.

Mange koralrev er det seneste stykke tid blevet ødelagt af forurening. Især de steder hvor revene ligger nær ved en stor befolkningskoncentration. Koraller og andre organismer på revet er meget flsomme over for beskidt, sedimentfyldt vand. De risikere at blive kvalt når sediment bundfældes. Kunstgødning, spildevand og andre organiske materialer, der ledes ud i havet, er også med til at forøge mængden af alger, der gør at revet bliver overgroet.

Flere steder har den globale opvarmning også sat sine tydligere spor på koralrevene. Generelt er vandtemperaturen steget de fleste år, men i 1998 steg den meget voldsomt. Dette fik koraller i store dele af Det Indiske Ocean og i Stillehavet til at dø.

Selvom dykkere blot ønsker at få en dejlig oplevelse, og selvom de fleste dykkere er meget miljøbevidste og gør alt for at undgå skader, så har turismen og udviklingen generelt skabt problemer for koralrevene. Havne, bådebroer, moler og meget andet menneskeskabt bygges somme tider så tæt på revene (nogle gange oven på dem) at miljøet ændres meget radikalt, hvilket får bestanden af revorganismer til at svinde ind. Nogle dykkere skader også ubevidst revet.

Den stigende bevidsthed om miljøproblemer har dog først økoturismen med sig. Hovedprincippet med økoturisme er: tag kun fotografier og efterlad kun fodspor. Men selv fodspor kan forårsage skade på koraller og de dyr, der lever blandt dem.
 
Der er dog mange måder dykkere kan hjælpe med at beskytte de rev, som alle dykkere gerne vil dykke på hvert år:
  • Rør aldrig ved levende revorganismer med din krop eller med dit dykkerudstyr. Hav styr på dine finner, da deres kraft kan skade organismer og store koralarealer. Brug ikke for store besvægelser når du er tæt på revet. Vandturbulensen kan skade de skrøbelige revorganismer.

  • Bliv perfekt til at kontrollere din opdrift. Flest skader fra dykkere, sker når dykkere ikke kan styre deres opdrift og derfor falder for hurtigt, hvilket resultere i at de støder ind i korallerne. Det kræver at man er korrekt afbalanceret, så man kan opretteholde en neutral opdrift. Derfor er det også vigtigt at øve dig, hvis du ikke har dykket et stykke tid.

  • Sand kan lægge sig på revet og derved dræbe korallerne, som ikke kan få lys. Så derfor skal dykkere passe på ikke at hvirvle sand op. Snorklere skal også passe på, når de træder vande på lavt vand.

  • Stå aldrig ovenpå koraller - også selvom de ser meget robuste ud. De levende polypper tager meget hurtigt skade, selv af den mindste lille berøring. Dykkere skal heller aldrig stå inde i de kæmpe tøndesvampe, også selvom det er et godt motiv for fotografen.

  • Tag eller køb aldrig konkylier, koraller, søstjerner, eller andre souvenirs fra havet

  • Hvis du er på dykker- eller snorklingudflugt, så tag altid dit skrald med tilbage, så du kan smide det ud de rigtige steder. Det må på ingen måder havne i vandet. Et godt motto er: Leave nothing but bubbles.

  • Lad være med at fodre fisk, selvom det virker harmløst, men det påvirker økosystemets naturlige artssammensætning og gør fiskene utroligt aggressive. Det kan også være meget usundt for fiskene at få foder der ikke er en del af deres naturlige føde.

  • Rør eller flyt aldrig rundt på havdyr - fx for at fotografere eller lege med dem. Og man skal især ikke røre eller ride på havskildpadder, da det stresser dem utroligt meget.
 Synes godt om koralrev.dk på Facebook